C Středoevropan https://www.stredoevropan.cz

B- Snadno dostupná informace o redakci
C Snadno dostupná informace o organizaci
C Snadno dostupná informace o vlastníkovi
C Snadno dostupná informace o provozovateli
A Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz
A Jasně označené výchozí zdroje
B- Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Počet původních analyzovaných zpráv, které nebyly ověřeny z více zdrojů, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

C Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému zvyšování důležitosti zprávy, překročil 30 %.

A Blízkost zpráv není vytvářena uměle
B- Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo ke stereotypizaci nebo zobecňujícím tvrzením, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

C Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Počet původních analyzovaných zpráv, které směšovaly zprávu a komentář, překročil 30 %.

C Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
A Server se vyhýbá zavádějícím titulkům
Podíl obsahu založený na ČTK tvoří v námi analyzovaném vzorku: 0 %.

Stránky spustil v lednu 2017 Filip Vávra, kde figuruje jako jediný stálý redaktor. Relevantnost serveru je zpochybňována například projektem Manipulatoři.cz, zaměřujícím se na boj s hoaxy a manipulacemi. Vávra se chtěl proti tvrzením uvedeným na webu Manipulátoři.cz soudně bránit. Nezaplatil však soudní poplatek a soud proto řízení zastavil.

[Facebook]

Vydává Filip Vávra (IČ: 69525927).

Aktualizováno v květnu 2019

Měsíční návštěvnost: NA

Průměrně stravený čas na stránce (sekundy): NA

Bounce Rate:

Zdroj: SimilarWeb, květen 2019