B Reflex https://www.reflex.cz

B- Snadno dostupná informace o redakci
A Snadno dostupná informace o organizaci
A Snadno dostupná informace o vlastníkovi
A Snadno dostupná informace o provozovateli
C Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Počet původních analyzovaných zpráv, kterým chyběl hypertextový odkaz na původní zdroj, překročil 30 %.

B- Jasně označené výchozí zdroje

Počet původních analyzovaných zpráv, které jasně a včas neidentifikovaly původní zdroj, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

C Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Počet původních analyzovaných zpráv, které nebyly ověřeny z více zdrojů, překročil 30 %.

A Důležitost zprávy není uměle zvyšována
B- Blízkost zpráv není vytvářena uměle

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému vytváření pocitu blízkosti, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

A Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů
A Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené
B- Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
B- Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Počet analyzovaných zpráv se závadějícím titulkem se pohyboval mezi 15 % až 30 %

Podíl obsahu založený na ČTK tvoří v námi analyzovaném vzorku: 59 %.

Reflex je český společenský týdeník vycházející od dubna roku 1990. Věnuje se široké škále politických, ekonomických, sociálních či kulturních témat z domova i zahraničí. Wikipedia

[Facebook]

Vydává CZECH NEWS CENTER a.s. IČ 02346826. 100 % jejích akcií vlastní CZECH MEDIA INVEST a.s. (IČ: 24817236). 50 % jejích akcií vlastní Daniel Křetínský, 40 % Patrik Tkáč, 10 % Roman Korbačka.

Aktualizováno v květnu 2019

Měsíční návštěvnost: 5 760 000

Průměrně stravený čas na stránce (sekundy): 156

Bounce Rate: 61.67%

Zdroj: SimilarWeb, květen 2019