C Parlamentní listy https://www.parlamentnilisty.cz

B- Snadno dostupná informace o redakci
C Snadno dostupná informace o organizaci
A Snadno dostupná informace o vlastníkovi
B- Snadno dostupná informace o provozovateli
C Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Počet původních analyzovaných zpráv, kterým chyběl hypertextový odkaz na původní zdroj, překročil 30 %.

A Jasně označené výchozí zdroje
C Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Počet původních analyzovaných zpráv, které nebyly ověřeny z více zdrojů, překročil 30 %.

A Důležitost zprávy není uměle zvyšována
B- Blízkost zpráv není vytvářena uměle

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému vytváření pocitu blízkosti, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

C Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo ke stereotypizaci nebo zobecňujícím tvrzením, překročil 30 %.

C Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Počet původních analyzovaných zpráv, které směšovaly zprávu a komentář, překročil 30 %.

B- Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
C Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Počet analyzovaných zpráv se závadějícím titulkem překročil 30 %

Podíl obsahu založený na ČTK tvoří v námi analyzovaném vzorku: 7 %.

Parlamentní listy (PL) jsou diskusní, zpravodajský a komentátorský internetový portál působící od roku 2008. Institucionálně nejsou spojeny s parlamentem České republiky. [Wikipedia]

[Facebook]

Vydává OUR MEDIA a.s., IČ: 28876890. Tu vlastní Jan Holoubek, Michal Voráček, Jiří Čermák a ze 70 % WCV World Capital Ventures Cyprus Limited (HE187417). Tu vlastní Ivo Valenta, Christofis Koufaris a Neofytos Neofytou.

Aktualizováno v květnu 2019

Měsíční návštěvnost: 8 470 000

Průměrně stravený čas na stránce (sekundy): 378

Bounce Rate: 42.43%

Zdroj: SimilarWeb, květen 2019