B- Haló noviny https://www.halonoviny.cz

A Snadno dostupná informace o redakci
B- Snadno dostupná informace o organizaci
A Snadno dostupná informace o vlastníkovi
A Snadno dostupná informace o provozovateli
A Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz
B- Jasně označené výchozí zdroje

Počet původních analyzovaných zpráv, které jasně a včas neidentifikovaly původní zdroj, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

C Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Počet původních analyzovaných zpráv, které nebyly ověřeny z více zdrojů, překročil 30 %.

B- Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému zvyšování důležitosti zprávy, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

B- Blízkost zpráv není vytvářena uměle

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému vytváření pocitu blízkosti, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

C Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo ke stereotypizaci nebo zobecňujícím tvrzením, překročil 30 %.

C Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Počet původních analyzovaných zpráv, které směšovaly zprávu a komentář, překročil 30 %.

B- Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
C Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Počet analyzovaných zpráv se závadějícím titulkem překročil 30 %

Podíl obsahu založený na ČTK tvoří v námi analyzovaném vzorku: 61 %.

Haló noviny jsou od roku 1991 vycházející celostátní vyhraněně levicově a stranicky profilovaný deník spojený s Komunistickou stranou Čech a Moravy [Wikipedia]

[Facebook]

Vydává Futura a.s. IČ: 16192893. Tu vlastní z 83.5 % Komunistická strana Čech a Moravy.

Aktualizováno v květnu 2019

Měsíční návštěvnost: 77 030

Průměrně stravený čas na stránce (sekundy): 132

Bounce Rate: 64.46%

Zdroj: SimilarWeb, květen 2019