A Deník Referendum http://www.denikreferendum.cz

A Snadno dostupná informace o redakci
A Snadno dostupná informace o organizaci
A Snadno dostupná informace o vlastníkovi
A Snadno dostupná informace o provozovateli
B- Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Počet původních analyzovaných zpráv, kterým chyběl hypertextový odkaz na původní zdroj, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

B- Jasně označené výchozí zdroje

Počet původních analyzovaných zpráv, které jasně a včas neidentifikovaly původní zdroj, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

A Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů
A Důležitost zprávy není uměle zvyšována
A Blízkost zpráv není vytvářena uměle
A Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů
A Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené
A Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
A Server se vyhýbá zavádějícím titulkům
Podíl obsahu založený na ČTK tvoří v námi analyzovaném vzorku: 0 %.

Deník Referendum je český nezávislý internetový deník, který začal vycházet 30. listopadu 2009. Deník každý den zveřejňuje soubor nejméně pěti komentářů a výběr nejdůležitějších zpráv z domova i zahraničí [Wikipedia]

Deník Referendum získal v minulosti Příčiny normlizace nenávisti. A jak je překonat a Střet zájmu ministra financí v zemědělském sektoru. Dále pak získal mimograntovou podporu na provoz redakce.

[Facebook]

Vydává Vydavatelství Referendum s.r.o. IČO: 28355547. Tu vlastní Jakub Patočka.

Aktualizováno v květnu 2019

Měsíční návštěvnost: 158 970

Průměrně stravený čas na stránce (sekundy): 102

Bounce Rate: 74.55%

Zdroj: SimilarWeb, květen 2019