C Sputnik News https://cz.sputniknews.com

C Snadno dostupná informace o redakci
C Snadno dostupná informace o organizaci
C Snadno dostupná informace o vlastníkovi
C Snadno dostupná informace o provozovateli
C Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Počet původních analyzovaných zpráv, kterým chyběl hypertextový odkaz na původní zdroj, překročil 30 %.

C Jasně označené výchozí zdroje

Počet původních analyzovaných zpráv, které jasně a včas neidentifikovaly původní zdroj, překročil 30 %.

C Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Počet původních analyzovaných zpráv, které nebyly ověřeny z více zdrojů, překročil 30 %.

C Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému zvyšování důležitosti zprávy, překročil 30 %.

C Blízkost zpráv není vytvářena uměle

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému vytváření pocitu blízkosti, překročil 30 %.

C Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo ke stereotypizaci nebo zobecňujícím tvrzením, překročil 30 %.

B- Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Počet původních analyzovaných zpráv, které směšovaly zprávu a komentář, se pohyboval mezi 15 % až 30 %.

C Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
C Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Počet analyzovaných zpráv se závadějícím titulkem překročil 30 %

Podíl obsahu založený na ČTK tvoří v námi analyzovaném vzorku: 1 %.

Sputnik je ruská zpravodajská agentura, internetový portál a rádiový rozhlas provozovaný ruskou státní tiskovou agenturou Rusko dnes. Byla založena jako následovník restrukturalizované stanice Hlas Ruska v roce 2014. Sputnik také provozuje českojazyčnou verzi Sputnik Česká republika.

Sputnik News byl spuštěn ruskou agenturou Rossiya Segodnya, jež vznikla z dekretu ruského prezidenta. Webový portál SPUTNIK je zaregistrován ve Federální službě pro dozor v oblasti informačních technologií a masových komunikací(Roskomnadzor) 17. listopadu 2014. Výpis z obchodního rejstříku EL № FS 77 – 59867.

Aktualizováno v květnu 2019

Údaj není k dospozici.