C Aeronet https://www.aeronet.cz

C Snadno dostupná informace o redakci
C Snadno dostupná informace o organizaci
C Snadno dostupná informace o vlastníkovi
C Snadno dostupná informace o provozovateli
A Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz
A Jasně označené výchozí zdroje
C Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Počet původních analyzovaných zpráv, které nebyly ověřeny z více zdrojů, překročil 30 %.

C Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému zvyšování důležitosti zprávy, překročil 30 %.

C Blízkost zpráv není vytvářena uměle

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému vytváření pocitu blízkosti, překročil 30 %.

C Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo ke stereotypizaci nebo zobecňujícím tvrzením, překročil 30 %.

C Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Počet původních analyzovaných zpráv, které směšovaly zprávu a komentář, překročil 30 %.

C Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
C Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Počet analyzovaných zpráv se závadějícím titulkem překročil 30 %

Podíl obsahu založený na ČTK tvoří v námi analyzovaném vzorku: 0 %.

Aeronet.cz (nebo také AE News) je anonymně provozovaný zpravodajský internetový server publikovaný v českém jazyce. Podle vlastní charakteristiky autorů jde o „nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a slovenskými krajany žijícími v Nizozemsku, Rusku a v USA“, resp. „ústřední server mediálního odboje v České republice“. V jeho obsahu ovšem převažují těžko ověřitelné zprávy a spekulace. Bezpečnostní informační služba označila v roce 2014 ve svých zprávách Aeronet.cz za zdroj nebezpečné ruské propagandy. Ministerstvo vnitra České republiky vede Aeronet.cz na seznamu webových stránek šířících dezinformace. Příspěvky na těchto stránkách jsou většinou nepodepsané a jejich zdroje obvykle anonymní, ale jejich zaměření je většinou jednoznačně proruské. Není zřejmé, kým je tento web financován. [Wikipedia]

[Facebook]

Podle údajů na webu vydává American European News LLC. Avšak v obchodním rejstříku státu New York není.

Aktualizováno v květnu 2019

Měsíční návštěvnost: 943 730

Průměrně stravený čas na stránce (sekundy): 149

Bounce Rate: 49.19%

Zdroj: SimilarWeb, květen 2019