C AC 24 https://www.ac24.cz

C Snadno dostupná informace o redakci
A Snadno dostupná informace o organizaci
C Snadno dostupná informace o vlastníkovi
A Snadno dostupná informace o provozovateli
C Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Počet původních analyzovaných zpráv, kterým chyběl hypertextový odkaz na původní zdroj, překročil 30 %.

C Jasně označené výchozí zdroje

Počet původních analyzovaných zpráv, které jasně a včas neidentifikovaly původní zdroj, překročil 30 %.

C Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Počet původních analyzovaných zpráv, které nebyly ověřeny z více zdrojů, překročil 30 %.

C Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému zvyšování důležitosti zprávy, překročil 30 %.

C Blízkost zpráv není vytvářena uměle

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo k umělému vytváření pocitu blízkosti, překročil 30 %.

C Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Počet původních analyzovaných zpráv, v nichž docházelo ke stereotypizaci nebo zobecňujícím tvrzením, překročil 30 %.

C Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Počet původních analyzovaných zpráv, které směšovaly zprávu a komentář, překročil 30 %.

C Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
C Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Počet analyzovaných zpráv se závadějícím titulkem překročil 30 %

Podíl obsahu založený na ČTK tvoří v námi analyzovaném vzorku: 0 %.

AC24.cz (AC24) je zpravodajský web přinášející informace z českého i zahraničního prostředí. Sám se tituluje jako nezávislý, Ministerstvem vnitra je však považován za „alternativní“ a je jím dlouhodobě sledován jako dezinformační a šířící proruskou propagandu. Web byl založen v roce 2011. Jeho zakladatelem je podnikatel Ondřej Grešl, jehož proklamovaným cílem při zakládání webu bylo změnit myšlení lidí, debatovat o současném světě v širších souvislostech a klást nepříjemné otázky, „které možná boří falešné jistoty kolem nás“. [Wikipedia]

[Facebook]

Vydává AC24 s.r.o. IČ: 02988186. Tu vlastní Kateřina Schleifer.

Aktualizováno v květnu 2019

Měsíční návštěvnost: 1 570 000

Průměrně stravený čas na stránce (sekundy): 197

Bounce Rate: 55.58%

Zdroj: SimilarWeb, květen 2019